Konsulter vid väg, bro och markentreprenader
Jan-Olof Göransson startade G2Brokonsult 1997 och har sedan starten specialiserat sig på projekt- och byggledning inom den så kallade infrastrukturen. Sedan 2003 arbetar Göran Mandelholm i företaget med kontor i Växjö.
Både Jan-Olof och Göran har ett långt förflutet som entreprenörer inom väg- och anläggningsbranschen, både som anställda och som egna företagare. Jan-Olof beskriver verksamheten inom Brokonsult i dag som att pussla ihop projekt åt beställaren.
- Vi sitter inte på all kunskap i företaget utan arbetar mera som samordnare i projekten. Under de år som företaget varit verksamt har vi utfört endast ett projekt i Tranås, en ny bro vid Tranås energi. I övrigt har den huvudsakliga verksamheten varit åt kunder som Banverket, Vägverket och andra kommuner, då främst i Småland.
I dag är Jan-Olof engagerad i ett uppdrag åt Banverket som projekteringsledare för dubbelspårsutbyggnaden mellan Motala och Mjölby.

Göran har sin tyngdpunkt på utförandet av brobesiktningar och bygghandlingar för brorenoveringar men sysslar också mycket med kabelförläggningar i vägbank i samband med markförläggning av kraftledningar.
- Svårigheten inom vår nisch är att hålla sig àjour med den nya tekniken och förändringar i regelsystemet, säger Jan-Olof så det gäller att utbilda sig kontinuerligt. Brist på arbete finns inte för närvarande i Brokonsult.

År 2006 köptes 50 % av aktierna i Tranås Anläggningsservice AB (TAS) som i huvudsak sysslar med trädgårds- och markanläggningar inom Tranås kommun. Genom detta företagsförvärv tar Jan-Olofs son Erik Göransson över rodret i G2 Brokonsult och TAS från första april i år. Erik kommer då att utveckla båda företagen för att de ska bli mer kompletta inom sina respektive verksamhetsområden. Erik har sedan 1999 arbetat med väg- och anläggningsentreprenader inom NCC Roads och tillför därmed ett bredare kunnande inom främst vägteknik.
- G2 Brokonsult har ambitionen att bli en stark aktör inom vår verksamhetsgren och genom köpet av TAS få en större lokal förankring, avslutar Erik.


G2 Brokonsult AB

Bransch:
Anläggning

Telefon: 0140-159 96
Alternativ: 070-748 59 96


Email:
jo@g2brokonsult.se

Hemsida:
www.tasab.se

Adress:
G2 Brokonsult AB
Slåttergatan 12
57338 Tranås

| 13 SENASTE FÖRETAGEN